Nasi eksperci

Nasz najcenniejszy kapitał społeczny

W projekt Visual Reading® - pedagogika specjalna na przestrzeni lat były zaangażowane
następujące osoby:

  • Mgr. Alena Hrtanová ((pedagog specjalny)

  • PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA (analityczka behawioralna, wykładowczyni)

  • Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA (analityczkabehawioralna, właścicielka prywatnego  centrum)

  • Mgr. Ivana Trellová, BCBA (analityczka behawioralna, wykładowczyni)

  • Mgr. Adriana Pašáková (pedagog specjalny)

  • PaedDr. Michaela Rumanková (pedagog specjalny)

  • MVDr. Michaela Vlasáková, PhD. (terapeutka Stosowanej Analizy Zachowania)

  • Mgr. Petra Vraňáková (pedagog specjalny)

  • Mgr. Katarína Mravíková (pedagog specjalny)